Co to jest LESS?

LESS to dynamiczny arkusz stylów stworzony przez Alexis Selliera. Wnosi on nowe funkcjonalności takie jak zmienne, domieszki (mixins), zagnieżdżenia, operacje i funkcje sprawiając, że kod staje się bardziej czytelny, znacząco mniejszy i łatwiejszy do napisania. Działa zarówno w przeglądarkach, jak i po stronie serwera – w środowiskach takich, jak Rhino, czy Node.js. Podczas ładowania strony, kod LESS zostaje przekompilowany na zwykły CSS zrozumiały dla przeglądarek.

Przykład

Kod LESS:

@color: #cdeffe;
@background: lightblue;

a {
color: @color;
}
div {
background-color: @background;
}

Kod LESS skompilowany do CSS:

a {
color: #cdeffe;
}
div {
background-color: #add8e6;
}