Jak zwiększyć limit uploadowanego pliku na stronę WordPress

W poradniku pokażę Ci jak w szybki sposób zwiększyć limit przesyłanych plików na stronę WordPress.

Domyślnie maksymalny rozmiar przesyłanych plików waha się od 4 MB do 128 MB. Zazwyczaj dostawca hostingu ustala ten limit na poziomie serwera ze względów bezpieczeństwa.

Jeśli będziesz chciał przesłać większy plik, dostaniesz komunikat o błędzie:

Plik „wordpress.mp4” przekracza maksymalny dopuszczalny rozmiar plików wysyłanych na tę witrynę.

1. Edycja pliku .htaccess

Pierwsza metoda to edycja pliku .htaccess który znajduje się w katalogu głównym domeny. Jeśli chcesz ustawić limit 128 MB, dodaj lub zmień następujący kod:

php_value upload_max_filesize 128M
php_value post_max_size 128M
php_value memory_limit 256M
php_value max_execution_time 300
php_value max_input_time 300

 

2. Wtyczka Big File Uploads (Tuxedo)

Druga metoda to instalacja wtyczki Big File Uploads

Przejdź do zakładki Wtyczki i kliknij Dodaj nową. Wyszukaj i zainstaluj wtyczkę Big File Uploads.

Następnie, w zakładce Ustawienia – Media,  możesz wprowadzić maksymalny rozmiar przesyłanego pliku.

jak zwiększyć limit pliku wordpress