WordPress – zmiana hasła – Jak odzyskać dostęp?

Jeśli podczas logowania do panelu CMS WordPress okazuje się, że nazwa użytkownika lub hasło są niepoprawne, możesz je zmienić za pomocą jednej z poniższych metod:

1. Standardowe przypomnienie hasła przy pomocy e-mail

Pod formularzem logowania wybierz opcję „Nie pamiętasz hasła?”. Zostaniesz poproszony o wprowadzenie nazwy użytkownika lub adresu e-mail, na który następnie zostanie wysłany link z możliwością utworzenia nowego hasła.

2. Reset hasła z poziomu drugiego konta

Jeśli do swojej strony przypisałeś innego użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami, to możesz skorzystać z jego pomocy. Z drugiego konta przejdź do edycji użytkownika (Użytkownicy -> Wszyscy użytkownicy) i w odpowiednim miejscu ustaw nowe hasło:

wordpress zmiana hasła

3. Zmiana hasła przy pomocy phpMyAdmin

a) Zaloguj się do panelu phpMyAdmin jako administrator lub inny użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami.

b) Wybierz bazę danych, którą używasz.

c) Znajdź tabelę „wp_users”, a następnie kliknij „Edytuj”

d) W polu „user_pass” wpisz nowe hasło. Następnie w kolumnie „Funkcja” wybierz MD5.

wordpress zmiana hasła

e) Po zmianie wybierz „Wykonaj”

4. Zmiana hasła przy pomocy dostępu do FTP

Do zastosowania tej metody potrzebujesz znać ID użytkownika, które możesz odczytać z poziomu phpMyAdmin (tabela wp_users).

Zaloguj się za pomocą klienta FTP, następnie w pliku wp-login.php (lub functions.php), na samym końcu dodaj:

wp_set_password('nowe_nasło',ID_użytkownika);

W przypadku użytkownika z ID „1” i nowego hasła „12345678” będzie to wyglądało w następujący sposób:

wp_set_password('12345678',1);